C/ Josep Ricart 57. Sant Feliu de LLob.
93 685 27 63 / 640 120 177
info@perpinyaserveismedics.com

Ana Belén Cantudo

Ana Belén Cantudo Callado
Logopeda
col 1265

Vaig estudiar la carrera de logopèdia per què la comunicació sempre m’ha semblat bàsica per a la relació entre les persones. Des que naixem ens comuniquem amb el nostre entorn per necessitat i més endavant per plaer, però si no entenem el que ens transmeten o no som capaços de comprendre, podem entrar en un procés de frustració que pot posar en risc la nostra estabilitat emocional, així com la nostra autoestima. Detectar aquestes dificultats a una edat primerenca o més prompte millor, és bàsic per a un bon desenvolupament de la persona a tots els nivells.
Com a logopeda diagnòstico:
Trastorns del llenguatge: dificultats en la producció de sons, deglució atípica (moviments inadequats a l’hora d’empassar que poden afectar la parla i causar maloclusions dentals i disfemias o comunament la quequeig).
Trastorns de la veu: dificultat per produir sons com a conseqüència d’un mal ús o de l’aparició de nòduls o pòlips.
Trastorns de l’llenguatge: dificultats de comprensió, d’expressió o ambdues.
Dificultats d’aprenentatge: baix rendiment escolar per dificultats en l’adquisició de nous aprenentatges orals, escrits o matemàtics (dislèxia, discalculia, disgrafia…).
Un cop realitzat un bon diagnòstic, assessoro al pacient o la família i s’inicia la reeducació o rehabilitació en estret contacte amb totes aquelles persones i professionals relacionats amb el pacient.
Com logopeda treballo amb persones de totes les edats per aconseguir una comunicació plena.